KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.
Autor / zdroj: Asociace muzeí a galerií v ČR

Muzeum dokumentuje vývoj českého loutkářství i různé podoby loutkového divadla ve světě

CHRUDIM

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vlastní přibližně 50 000 sbírkových předmětů. Dokumentuje nejen vývoj českého loutkářství ale také různé podoby loutkového divadla ve světě, které prezentuje výstavní i publikační činností.

Základem sbírky Muzea loutkářských kultur (MLK) v Chrudimi se stala soukromá sbírka Jana Malíka (1904–1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i teoretika, historika, pedagoga a sběratele. Sbírka Jana Malíka má své základy již ve sbírce Jindřicha Veselého, významného propagátora loutkového divadla za 1. republiky, kterou Jan Malík nadále rozšiřoval. Jan Malík také pomohl zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí (z Belgie, Bulharska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, NDR, NSR, Polska, Rakouska, Rumunska, SSSR – Ruska, Švédska, Velké Británie.) Za dobu existence muzea se pak sbírka značně rozrostla a je stále doplňována.

Dnes vlastní muzeum kolem 50 000 sbírkových předmětů. Do sbírky kromě loutek patří také scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie.

Muzeum dokumentuje nejen vývoj českého loutkářství ale také různé podoby loutkového divadla ve světě, které prezentuje výstavní i publikační činností. Sbírka MLK je rozdělena na několik podsbírek, nejvýznamnější je ta, jež je věnovaná samotným loutkám. Sbírka loutek čítá na 9 000 kusů pocházejících z různých koutů světa. K nejstarším loutkám patří marionety tradičních lidových loutkářů z 19. století. Podle archivních pramenů bylo již na konci 18. století v Čechách a na Moravě na 85 marionetářů, ke kterým již patřili zástupci později významných loutkářských rodů, jako byli Kopečtí, Maiznerové, Kočkové, Dubští. Každý loutkář vlastnil soubor loutek nejméně kolem 15 kusů a některé z nich se nachází ve sbírce MLK. Ze zahraniční části sbírky stojí za to zmínit soubor loutek vietnamského vodního loutkového divadla nebo například kolekce stínových loutek z Asie a také Francie. 

Podsbírka Scénografie obsahuje dekorace a rekvizity pro rodinná loutková divadla
Do sbírky patří i nemalé množství loutek pro rodinná loutková divadla. Tento fenomén přišel na počátku 20. století, kdy se rodinná loutková divadla těšila veliké oblibě. Byla vyráběna sériově i podomácku. Zároveň se v loutkách první poloviny 20. století odrážejí nové tendence moderních uměleckých směrů, jako byl kubismus a impresionismus, a prosazuje se vysoká míra stylizace. V tomto období byl vytvořen Spejbl a Hurvínek, začal tvořit Jiří Trnka (známý scénárista a režisér animovaných loutkových filmů) a mnoho dalších významných osobností.

Své místo mají také loutky z amatérských a profesionálních loutkových scén působících na našem území po druhé světové válce a s nimi spojená jména jako např. František Vítek, Pavel Kalfus, Petr Matásek, Alois Tománek apod.

Kromě výše zmíněné podsbírky loutek se v MLK nachází podsbírka Scénografie, ta obsahuje velké množství dekorací a rekvizit pro rodinná loutková divadla, návrhů scén a především malovaných opon kočovných lidových loutkářů z 19. století. Podsbírka Výtvarná díla obsahuje velké množství výtvarných návrhů loutek, scén, originály i reprodukce s loutkářskou tématikou, plakáty a trojrozměrné artefakty. Ve sbírce je několik ceněných originálů od významné české malířky Toyen, Jiřího Trnky, Lotte Reiniger, Jiřího Krohy, Oty Bubeníčka a dalších.

Podsbírka Fotografie čítá přes 16 000 sbírkových předmětů
V MLK se rovněž nachází Archiv, který obsahuje velké množství materiálu především české provenience. Velkou část tvoří programy, pozvánky a textové plakáty k inscenacím, loutkářským přehlídkám a festivalům. V menším množství, přesto významném, jsou zde uchovávány rukopisy her (jeden z nejstarších rukopisných záznamů hry Truchlohra o hraběnce Genovefě z Brabantu z roku 1834), korespondence loutkářů, jejich osobní doklady jako např. cestovní knížky a doklady o živnosti. Podsbírka Fotografie je největší podsbírkou Muzea loutkářských kultur, čítá přes 16 000 sbírkových předmětů. Sbírkové předměty mapují pomocí fotografií fenomén loutkářství od počátku 20. století až po současnost. Konkrétně můžete v podsbírce najít fotografie a diapozitivy z představení, festivalů, výstav, fotografie významných osobností z loutkářského světa, loutek, loutkových divadel a jejich inscenací. Mimo fotografie obsahuje tato podsbírka menší množství filmů a videozáznamů.

Ve sbírce MLK můžete také najít podsbírku Zvukových záznamů s gramodeskami, magnetofonovými páskami a kazetami, kompaktními disky, které obsahují pohádky, hudbu a písně vztahující se k loutkovému divadlu, různé zvukové efekty, záznamy inscenací a rozhovory. Nejmenší a nejnovější podsbírkou je Sbírková knihovna, která obsahuje zvláště vzácné a z loutkářského hlediska významné publikace. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu puppets.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Zapečená cuketa

Jednoduché zapečené jídlo, které může být skvělou krémovou přílohou plnou chuti, aniž by bylo příliš tučné. Pro lehkou večeři podáváme se salátem.

Stavba roku z Chrudimi? Náhon v parku Střelnice usiluje o prestižní titul

Město Chrudim se už rok může pyšnit vydařeným projektem, který získal vstřícné ohlasy a popularitu veřejnosti. Náročná revitalizace a přeměna vodního

Chrudimská pouť má šanci se v létě konat

Pořadatelé tradičního Chrudimského Silvestra se snaží zachránit Chrudimskou pouť 2020.

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM