KULTURA / Hudba

Popis: Hudební dílny v muzeu v Poličce.
Hudební dílny v muzeu v Poličce.
Autor / zdroj: Alena Zavoralová
20.11.2019

Poličské muzeum našlo 11 způsobů, jak přiblížit slavného skladatele dětem

POLIČKA

Život nejvýznamnějšího poličského rodáka a hudebního skladatele Bohuslava Martinů byl neobyčejně spletitý a zajímavý. Jeho tvorba je velmi bohatá, pestrá a stylově různorodá. Jak ale životní osudy a zejména tvorbu tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to hledá odpověď Městské muzeum a galerie Polička.

V letošním roce jsme si připomněli 60 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). V roce 2020 uplyne 130 let od jeho narození. Kromě umělců a hudebních interpretů přispívá k šíření jména skladatele řada kulturních institucí, mezi kterými má své významné postavení také poličské muzeum, kde je uložena unikátní a nejucelenější sbírka notových i nenotových autografů, fotografií a rodinných památek. Část bohatých sbírkových fondů muzea vztahujících se k životu a tvorbě skladatele je prezentována v expozici Barevný svět Bohuslava Martinů, ke které byly nyní, díky finanční podpoře Ministerstva kultury a města Poličky, připraveny speciální hudební programy pro žáky a studenty.

S edukačními projekty máme bohaté zkušenosti, neboť je dlouhodobě a pravidelně připravujeme k výstavám a expozicím pro různé věkové a cílové skupiny. Nově připravené programy o Bohuslavu Martinů byly pojaty zcela odlišně. Mají formát interaktivních hudebních pořadů, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí a to teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. Prakticky to znamená, že jsou do nich zařazeny různorodé aktivity, např. poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvádí ředitelka muzea Pavla Juklová.

Návrhu a realizace vzdělávacích hudebních pořadů se ujala zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí v brněnské filharmonii, kde připravuje a vede hudební dílny pro školy. Pro každý ročník základní školy od první po devátou třídu, víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol je zpracováno jiné téma. Celkem se jedná o 11 tematických pořadů,“ dodává.

Žáci se mohou v průběhu školní docházky každý rok vypravit do muzea, kde je pro ně vždy připravená jiná hudební inspirace z díla skladatele. S pohádkovými motivy Kdo je na světě nejmocnější? se seznámí ti nejmenší, pro druhé ročníky jsou přichystaná díla inspirovaná lidovou kulturou a to Otvírání studánek a Špalíček. Třetí třídy poznají Martinů jako klavíristu, čtvrťáci se vydají do vzdálených asijských kultur s Nipponari a první stupeň uzavře cestování v čase, kdy nahlédnou do historických epoch, z kterých skladatel čerpal podněty pro svou tvorbu Koncertu pro cembalo. Opery Juliette aneb Snář, Divadlo za branou jsou námětem pro šesté ročníky, tvorba pro rozhlas, televizi a reklamu může být překvapením pro sedmé ročníky, které čeká Veselohra na mostě. Osmý program přibližuje hudbu Kuchyňská revue, která vznikla v pařížském období Martinů a deváté téma pro druhý stupeň ZŠ je Symfoniemi přenese do Ameriky. S jazzovými prvky v díle Martinů La Jazz, Black Bottom se seznámí v prvním ročníku středních škol a posledním tématem, které celý cyklus uzavírá, jsou balety Vzpoura a Šach králi. Jednotlivé programy se stávají díky pestrému výběru doprovodných skladeb bohatým hudebním prožitkem.

Na realizaci hudebních pořadů o Bohuslavu Martinů se podíleli žáci Masarykovy ZŠ v Poličce a studenti poličského gymnázia, jejichž pedagogům patří velké poděkování za podnětné připomínky a zpětnou vazbu, díky které jsme byli schopni upravit programy tak, aby byly přínosné a užitečné při výuce. Programy budou trvale zařazeny do nabídky muzea pro školy od ledna 2020, aby přispěly svým pojetím a náměty k šíření povědomí o životě a díle tohoto poličského rodáka a rozšířily bohatý kulturní program, který město Polička v tomto roce k oslavě Bohuslava Martinů připravuje,“ uzavírá ředitelka muzea Pavla Juklová.

Více informací najdete na webu www.cbmpolicka.cz.

Autor / zdroj: Alena Zavoralová

DALŠÍ ČLÁNKY

Stavba roku z Chrudimi? Náhon v parku Střelnice usiluje o prestižní titul

Město Chrudim se už rok může pyšnit vydařeným projektem, který získal vstřícné ohlasy a popularitu veřejnosti. Náročná revitalizace a přeměna vodního

Chrudimská pouť má šanci se v létě konat

Pořadatelé tradičního Chrudimského Silvestra se snaží zachránit Chrudimskou pouť 2020.

Navzdory pandemii se bude i letos konat Festival bulharských filmů

Pořadatelé upravili formát a letos můžete festival navštívit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Již dvanáctý ročník v řadě proběhne online. Díky

DNES SE STALO

OBJEVY3. srpna 1492

Kryštof Kolumbus vyplul ze Španělska na svoji první výpravu.

HISTORIE3. srpna 1914

První světová válka: Německo vyhlásilo válku Francii a napadlo Belgii.

ZAJÍMAVOSTI3. srpna 1958

atomová ponorka USS Nautilus dosáhla jako první plavidlo Severního pólu.

POZVÁNKA OBRAZEM